Miten pakettiautojen WLTP-mittaustapa vaikuttaa verotukseen ja varusteluihin?

WLTP-päästömittausnormi astuu syyskuussa 2019 voimaan myös pakettiautoihin. Kyseinen mittaustapa on otettu käyttöön alaluokka 1 pakettiautoissa jo 1.9.2018 (vertailumassa enintään 1305 kg). Tästä kokoluokasta hyvänä esimerkkinä toimii Ford Transit Courier. Vaikka CO2päästöt ovat nousseet kyseisellä autolla 99–112 g/km arvosta yli 140 g/km arvoon, on autovero kuitenkin pysynyt neutraalina.

Ensimmäisten keskiluokan pakettiautojen WLTP-hinnastojen pohjalta voidaan todeta myös vastaava kehityssuunta. Autojen SVH-hintaan on odotettavissa muutaman prosentin nousu, mikä johtunee osittain valmistuskustannuksien noususta uuden tekniikan osalta. Autoveron euromäärä tulee laskemaan, mikä tekee WLTP-muutoksesta veroneutraalin. Leasingyhtiön vuokrahinnassa muutokset vaikuttavat merkki- ja mallikohtaisesti noin +/- 1 % -yksikköä.

Kuva 1. Esimerkki WLTP vaikutuksesta ajoneuvon hintaan.

Varustelu vaikuttaa WLTP-arvoihin

Isommissa pakettiautoissa jää vielä nähtäväksi, mitkä tulevat olemaan WLTP:n todelliset vaikutukset. Kaikki kulutukseen vaikuttavat tekijät (painon lisäys lisävarusteiden osalta, ilmavastus, vierintävastus) näyttelevät huomattavasti suurempaa roolia tässä kokoluokassa.

Keskiluokan pakettiautoihin voidaan myös odottaa rajoituksia aiemmin käytettyjen tehdasvarusteiden osalta. Esimerkiksi kattokorotukset voivat jäädä kokonaan pois, koska tämä lisää ilmanvastusta ja sitä kautta hiilidioksidi-päästöarvoja. Tämä voi osaltaan luoda paineita ottaa käyttöön työtehtävässä nykyistä isompi pakettiauto.

Pakettiautojen varustelu, tehtiin se sitten tehtaalla tai jälkivarusteluna Suomessa, tulee myös suurennuslasin alle. Tällä hetkellä lainsäädännön tulkinnat jälkivarustelun osalta ovat epämääräiset.

WLTP-tyyppihyväksyttyihin autoihin ei saa asentaa ennen käyttöönottoa mitään sellaisia varusteita, jotka vaikuttavat päästöihin. Päästöihin vaikuttavat varusteet on mahdollista asentaa autoon tehtaalla, jolloin ne ovat kaikki autoverollisia ja niiden vaikutus on kirjattu auton vaatimuksenmukaisuustodistukselle. Varusteet nostavat auto- ja ajoneuvoveroa hiilidioksidi-päästöarvojen kautta. Varusteita voidaan lisätä myös ennen käyttöönottoa, jos tiedot voidaan päivittää vaatimuksenmukaisuustodistukselle.

Käyttöönoton jälkeen, kun ensirekisteröinti on tehty, asennettavat tarvikkeet ovat autoverottomia. Tarvikkeiden vaikutusta hiilidioksidipäästöihin ei oteta huomioon.

Trafin määräyksessä on koottu listaus jälkiasennettavista varusteista, joita autoon saa asentaa ilman että autolle pitäisi hakea yksittäishyväksyntää. Lainsäädäntöä on tulkittu siten, että varusteen voi asentaa ennen käyttöönottoa, mikäli sillä ei ole todennettua päästövaikutusta.

Jos tietoa varusteen vaikutuksesta ei valmistajalta saada ja varusteen vaikutus painoon, ilman- ja vierintävastukseen on merkityksetön, voidaan tulkita, että varuste ei vaikuta päästöihin.

Tällaisia varusteita voivat olla esimerkiksi lohkolämmitin ja pakettiautojen vaneroinnit. Esimerkiksi pakettiautojen irrotettavat hyllyt ja muut vastaavat rakenteet ovat tulkittavissa auton mattojen tapaan tarvikkeiksi, joilla ei ole päästövaikutusta.

Kaikesta sekavuudestaan huolimatta pakettiautoja tullaan jatkossakin jälkivarustelemaan asiakaskohtaisten tarpeiden mukaisesti. Ammattitaitoiset hyötyautomyyjät ja varustelupisteiden henkilöstö luotsaavat meidät varmasti tämän karikon yli kuivin jaloin.

Nyt kannattaa ennakoida autotilaustarpeet

Koska päästömittaustavan muutos aiheuttaa haasteita WLTP-tyyppihyväksynnässä, on oletettavaa autotoimituksien ruuhkautuvan syksyllä. Ensimmäinen tulppa syntyy vientisataman suuntaan ja sen jälkeen tuontisatamaan ruuhkauttaen autoille edellytetyt PDI-tarkastukset, ja lopuksi myös jälkivarustelijat. Viiveisiin on hyvä varautua jo tässä vaiheessa ennakoimalla loppu- ja alkuvuoden autotilaustarpeet. Maahantuojilla on tilauskannassa runsas määrä NEDC-hinnaston mukaisia pakettiautoja, joiden toimitukset saadaan varmasti järjestymään nopeasti syyskuun jälkeen. Kannattaa myös muistaa NF Fleetin joustava tapa tehdä nykyiselle pakettiautokalustolle tarvittavia jatkosopimuksia uuden saantiin asti. Meidän asiakkaana et joudu pakettiautottomaan tilanteeseen.

Kuva 2. Toimitusprosessi

Tervetuloa NF Fleetin asiakkaaksi. Ota yhteyttä 010 404 505