Hyvin suunniteltu ja vastuullinen autopolitiikka

Hyvin suunnitellun autopolitiikan avulla on mahdollisuus huomattaviin kustannussäästöihin. Kun autopolitiikka sovitetaan lisäksi tukemaan yrityksen arvoja ja vastuullisuustavoitteita, voidaan vaikuttaa kustannusten lisäksi myös ympäristöön, työhyvinvointiin sekä yrityksen imagoon. Vastuullinen ja ympäristöystävällinen autopolitiikka on useilla toimialoilla jopa kilpailuetu. Hyvin suunniteltu autopolitiikka vapauttaa lisäksi aikaa varsinaiseen liiketoimintaan; kun yrityksen autoiluun liittyvät asiat on suunniteltu ja kirjattu, on kaikilla yritysautoilun osapuolilla selkeä ”käsikirja”, joka määrittää tarjolla olevat vaihtoehdot sekä yhteiset pelisäännöt.

Autopolitiikkaa suunniteltaessa on syytä ottaa huomioon monia erilaisia asioita alkaen henkilöstöstä sekä heidän päivittäisistä liikkumistarpeistaan, yrityksen arvoista, tavoitteista, rahoitusmuodoista ja tiukentuvista päästönormeista.

Autopolitiikalla voidaan vaikuttaa myös työntekijöiden kokemukseen autoedun merkityksestä luontoisetuna. Sopivalla autopolitiikalla varmistetaan, että työntekijöille on saatavilla heitä kiinnostavat ja turvalliset automallit. Vastuullisella ja hyvin suunnitellulla autopolitiikalla pystytään pitämään huolta työntekijöiden turvallisuudesta ja tarjoamaan heille paras mahdollinen tapa hoitaa arjen liikkumistarpeet – sekä työmatkoilla että vapaa-ajalla.

Vastuullinen yritys ottaa autoilussa huomioon valtion ja elinkeinoelämän yhdessä laatimat Green Deal -sopimukset. Autoalan Green Deal -sopimuksen tavoitteena on vähentää ensirekisteröityjen henkilö- ja pakettiautojen keskimääräisiä hiilidioksidipäästöjä vähintään neljä prosenttia vuodessa ja lisätä korkeille biopolttoaineosuuksille soveltuvien autojen osuutta erityisesti raskaassa kalustossa. Sopimuksella halutaan edistää muiden vaihtoehtoisia käyttövoimia hyödyntävien autojen yleistymistä.

Muutos vastuullisempaan autoiluun lähtee miettimällä työsuhdeautojen päästö- ja hankintarajat. Työsuhdeautoilijoita voidaan kannustaa valitsemaan työsuhdeautokseen vähäpäästöisempi auto esimerkiksi tukemalla kotilatauslaitteen hankintaa ja/tai julkisia latausratkaisuja. Latauslaitteiden tukemisella on myös vaikutusta yritysautoilun kokonaiskustannuksiin, sillä ladattavien hybridien osalta säästöt polttoainekustannuksissa sekä ympäristöhyödyt saavutetaan vain lataamalla autoa säännöllisesti. Täyssähköautojen osalta kotilatauslaite helpottaa arkea ja säästää latauskustannuksissa.

Vastuullinen ja huolella laadittu autopolitiikka mahdollistaa työntekijälle vähäpäästöisen auton valinnan ja samalla se helpottaa yrityksen budjetointia, kulurakennetta sekä vastuullisuus- ja päästötavoitteiden asettamista. Vähäpäästöiset autot vahvistavat myös yrityksen vastuullista imagoa. Hyvin suunniteltu autopolitiikka helpottaa myös työntekijöiden autovalintaa, kun yritys on autopolitiikassaan määrittänyt valittavissa olevat automerkit ja mallit valmiiksi.

Yrityksen autopolitiikka on syytä laatia kirjallisena heti alusta asti. Näin saadaan selkeä ohjeistus yrityksen vastuulliselle liikkumiselle. Autopolitiikkaan on tärkeää kirjata kaikki sovitut asiat ja tavoitteet, unohtamatta latausratkaisuja ja niiden mahdollista tukemista. NF Fleetin Electric-latauspalvelu on helppo ja huoleton vaihtoehto latausratkaisuja mietittäessä. Autopolitiikkaa laadittaessa kannattaa kuitenkin muistaa, että tekninen kehitys kulkee huimaa vauhtia. Vastuullinen yritys tarkasteleekin autopolitiikkaansa noin vuoden välein. Tuolloin puntaroidaan ovatko yrityksen autopolitiikkaan määritellyt rajat edelleen ajan tasalla ja realistiset, vai olisiko joitakin kohtia tarpeen päivittää.

Jos kaipaat apua yrityksesi autopolitiikan suunnittelussa, päivityksessä tai ylläpidossa, NF Fleetin tiimi auttaa sinua mielellään. Asiantuntijoiltamme saat aina parhaat vinkit ja tuoretta tietoa alan uutuuksista sekä kehityksen suunnasta. Ota yhteyttä NF Fleetin asiakaspalveluun.

Tervetuloa NF Fleetin asiakkaaksi. Ota yhteyttä 010 404 505