IFRS16-käyttöopas

Mikä ihmeen IFRS?

Kansainvälinen kirjanpitostandardi jota sovelletaan EU-maissa. USA:lla on vastaava US GAAP.

Miksi se on nyt ajankohtainen?

Uusi IFRS16-standardi astuu voimaan 1.1.2019.

Mikä muutoksen taustalla on?

Vuokrasopimusten raportointi pyritään saamaan mahdollisimman läpinäkyväksi, jotta se antaisi oikean ja riittävän kuvan yhtiön taloudellisesta tilanteesta.

Koskettaako muutos kaikkia yrityksiä?

Ei, lähinnä pörssiyhtiöitä sekä niiden tytäryhtiöitä.

Mikä sitten muuttuu?

Huoltoleasingin esittäminen taseessa. Jatkossa vuokralleottaja kirjaa merkittävät vuokrasopimukset taseeseen, esim. autot.

Onko huoltoleasing jatkossa täysin rinnastettavissa rahoitusleasingiin?

Ei, koska rahoitusleasingissa taseeseen kirjataan koko auton arvo. Huoltoleasingissa kirjataan vain osa koska jäännösarvoa ei kirjata.

Miksi tämä ero on olennainen?

Koska tasevaikutus on näissä kahdessa vaihtoehdossa eri ja huoltoleasing on näistä huomattavasti kevyempi tasevaikutukseltaan.

Mikä on omistamisen ero verrattuna huoltoleasingiin?

Omistus ja osamaksu ovat rinnastettavissa toisiinsa ja näissä tapauksissa koko auton hankintahinta kirjataan taseeseen, aivan kuten rahoitusleasingissa eli huoltoleasing pitää taseen kevyempänä.

Onko IFRS16 muutoksesta jotain suoranaista hyötyä?

Kyllä, esimerkiksi tunnuslukujen näkökulmasta EBITDA-tunnusluku parantuu muutoksen myötä.

Mitä EBITDA tarkoittaa?

Earning before interests, taxes, depreciation and amortization eli se indikoi yrityksen taloudellista tuloksentekokykyä.

Korollakin on väliä, mutta mikä tässä on tärkeintä ymmärtää?

IFRS16 jättää tulkinnan varaa ja asiakas voi itse määrittää mitä korkokantaa haluaa käyttää. Meidän suositus on käyttää vain yhtä korkokantaa koko autokannalle.

Onko huoltoleasing jatkossa vähemmän houkutteleva vaihtoehto?

Taseen näkökulmasta on huoltoleasing edelleen kilpailukykyisin vaihtoehto. Lopulta asiakastarve kuitenkin ratkaisee, mikä vaihtoehto on houkuttelevin. Palvelun, ulkoistuksen, huolettomuuden ja ennustettavuuden näkökulmasta huoltoleasing on edelleen ylivoimainen.

Muistathan että NF Fleetin asiantuntijat ovat apunasi myös IFRS16:ta osalta, joten otathan rohkeasti meihin yhteyttä!

Tervetuloa NF Fleetin asiakkaaksi. Ota yhteyttä 010 404 505