Hyvä autopolitiikka osana liiketoimintastrategiaa

Hyvin suunniteltu, toimiva autopolitiikka tukee monella tapaa yritysten liiketoimintastrategiaa. Se ei vaikuta ainoastaan kustannuksiin, vaan myös työntekijöiden tyytyväisyyteen ja ympäristövastuuseen. Kun autopolitiikka on rakennettu tukemaan yrityksen arvomaailmaa, se vahvistaa myös osaltaan vastuullista yritys- ja työnantajamielikuvaa. Tässä artikkelissa tarkastellaan, miten sata suurinta yhteistyösopimusasiakastamme hoitavat autopolitiikkaansa.

Noin 30 prosenttia asiakasyrityksistämme on päivittänyt kanssamme autopolitiikkansa vuosien 2021–2023 aikana. Yleisimpänä autopolitiikkaan kirjattuna käytäntönä työsuhdeautoedussa on kokonaispalkkamalli, joka on kaksi kertaa yleisemmin käytetty kuin autoetu palkan päälle, joka on todellinen kädenojennus työnantajalta. On myös yrityksiä, joilla on käytössä molemmat käytännöt.

Asiakasyritystemme autopolitiikan hankintarajoiksi on yleisimmin määritelty verotusarvoraja tai kokonaishankintahintaraja, mutta myös kokonaistaloudellisuusraja (Total Cost of Ownership,TCO) ja vuokrarajat ovat käytössä. Tyypillisesti auton lisävarusteita on rajattu 10 prosenttiin auton suositellusta vähittäishinnasta, joka onkin kustannusten hallinnan näkökulmasta hyvä ratkaisu. Suurin osa lisävarusteista kuoletetaan leasingsopimuskauden aikana ja vain harvalla lisävarusteella on jäännösarvovaikutusta. Vuokran ja verotusarvon kannalta edullista on valita merkkikohtaisia kampanjamalleja, joissa hintaetu on viety auton hinnastoon.

Asiakkaidemme autopolitiikassa on tyypillisimmillään kolme autoetuluokkaa: ylimmän johdon, myynnin ja hallinnon/asiantuntijoiden luokat. Ensirekisteröintien mukaan suosituimmat avainasiakkaidemme yritysautomerkit vuonna 2023 ovat olleet BMW, Volvo, Volkswagen, Skoda ja Mercedes-Benz. Tämä merkkivalikoima heijastelee asiantuntijoidemme suosituksia, joissa painotetaan kustannustehokkuutta ja kokonaistaloudellisuutta (TCO). Uusista avainasiakkaiden yritysautotoimituksista toimituksista tammi–lokakuun aikana täyssähköisiä autoja on ollut 47 prosenttia.

Kokonaistaloudellisuus (TCO) ja vastuullisuustavoitteet ohjaavat lähes 70 prosenttia asiakkaistamme, ja tyypillinen autopolitiikkaan kirjattu päästöraja on keskimäärin 125 g. Houkuttimena ladattavan auton omaaville tai hankintaa suunnitteleville vapaan autoedun työsuhdeautoilijoille tarjotaan erilaisia julkisia latauspalveluita, kuten Virta, Plugit ja ABC. Kun tunnukset julkisiin latauspalveluihin on hankittu NF Fleetin kautta, kiertävät latauskustannukset kätevästi työnantajan kuluksi osana kuukausittaista leasinglaskutusta. Kolmannes asiakasyrityksistämme tukee kotilatauslaitteen hankintaa sekä vapaan autoedun että käyttöedun työntekijöille. Tyypillisin tapa on sallia kotilatauslaite ja perusasennus osaksi leasingsopimuksen lisävarusteita uuden auton tilausvaiheessa. Latauslaitetta ja asennusta ei kuitenkaan yleensä huomioida auton 10 prosentin lisävarusterajaan. Lisäksi erilaiset kompensaatiomallit kannustavat työntekijöitä käyttämään hybridiautoja mahdollisimman paljon sähköllä. Electric-latauspalvelu on käytössä 75 prosentilla asiakkaistamme, ja 20 prosenttia asiakkaista on valinnut lisäksi Switch-palvelun käyttöönsä.

Palkkamallit, hankintarajat, autoetuluokat ja sähköistämiskeinot heijastelevat asiakasyritystemme pyrkimystä taloudelliseen tehokkuuteen ja vastuulliseen liikkumiseen. Sähköautojen suosio kasvaa, ja olemme osaltamme tukemassa asiakkaitamme tässä siirtymässä kohti kestävämpää liikkumista.

Kaipaako teidänkin yrityksenne autopolitiikan päivitystä? Ota yhteyttä NF Fleetiin. Autamme mielellämme optimoidaan autopolitiikkanne tukemaan yrityksenne liiketoiminnan tavoitteita!

Tervetuloa NF Fleetin asiakkaaksi. Ota yhteyttä 010 404 505