WLTP: Kysymyksiä ja vastauksia

Syyskuun alusta voimaan tullut WLTP-mittaustapa on herättänyt paljon kysymyksiä ja me haluamme pitää sinut mahdollisimman hyvin ajan tasalla tilanteesta. Kerrataan vielä mistä on kyse.

1. Miksi päästöjen mittaustapa muuttuu?

Uusi mittaustapa kertoo todellisemman kuvan auton kulutuksesta. Aiempi mittaustapa on jäänyt teknologian ja ajo-ominaisuuksien muutoksen myötä ajastaan jälkeen.

2. Miten mittaustavan muutos koskee henkilöautoja?

Muutos koskee kaikkia henkilöautoja EU:ssa. Jatkossa jokaiselle autolle tulee oma, todenmukaisempi päästöarvo.

3. Siirtyvätkö kaikki EU maat samaan aikaan käyttämään WLTP päästöarvoa?

Ei, ainoastaan Suomi ja Saksa siirtyvät 1.9.2018 eteenpäin käyttämään WLTP päästöarvoa. Muut EU maat käyttävät takaisin laskettua NEDC päästöarvoa 1.1.2020 saakka.

4. Miten mittaustavan muutos koskee pakettiautoja?

Muutos koskee myös kaikkia pakettiautoja, mutta niiden kohdalla se on porrastettu alaluokkien mukaan. Alaluokat ovat jaettu kolmeen ryhmään vertailumassan perusteella. Alaluokkien II-III kohdalla muutos astuu voimaan vasta 1.9.2019. Alaluokkien II-III vertailumassa on +1305kg.

Pakettiautojen alaluokat
Pakokaasupäästöjä koskevia säännöksiä sovellettaessa pakettiautot jaetaan seuraaviin vertailumassan mukaan määräytyviin alaluokkiin, jolloin vertailumassaksi katsotaan ajoneuvon omamassa vähennettynä kuljettajan massalla (75 kg) ja lisättynä 100 kg:lla:

a) alaluokka I, jonka vertailumassa on enintään 1305 kg;
b) alaluokka II, jonka vertailumassa on yli 1305 kg, mutta enintään 1760 kg;
c) alaluokka III, jonka vertailumassa on yli 1760 kg.

5. Miksi autoveroa on muutettu?

Autoveron muutoksella halutaan varmistaa veroneutraalius, sillä uudessa mittaustavassa päästöarvot ovat korkeampia kuin vanhassa.

6. Milloin muutos astuu voimaan?

1.9.2018 alkaen kaikkien ensirekisteröitävien autojen tulee olla WLTP:n mukaan mitattuja. Auton CO2-päästöarvo vahvistuu sen valmistuttua autotehtaalla ja autoveron osuus määräytyy tämän arvon mukaan auton ensirekisteröintihetkellä.

7. Määräytyykö autovero automaattisesti 1.9.2018 alkaen uuden päästöarvon mukaan?

Ei, autoveromuutokseen liittyy siirtymäkausi jolloin käytössä on kaksi verotaulukkoa. Jos auto on tilattu ennen 1.9.2018 ja autolle on määritelty WLTP-päästöarvo ja takaisinlaskettu NEDC arvo (nk. NEDC 2.0 arvo), mutta se ensirekisteröidään 31.8.2018 jälkeen, valitaan uuden (WLTP) ja vanhan (NEDC) autoverotaulukon väliltä pienempi veroprosentti.

8. Mistä tiedän, kumpi päästöarvo autolla on käytössä ja miten vero määräytyy?

Autoliikkeeltä löytyy aina tieto onko autolle määritetty WLTP päästöarvo. Ja maahantuonti huolehtii puolestasi että autoverotaulukko valitaan oikein, mikäli auton tilaus on tehty ennen 1.9.2018. Mikäli haluat tarkistaa, kummasta päästöarvosta on kyse NEDC vai WLTP, kannattaa sinun ottaa suoraan yhteyttä automyyjään.

9. Miten auton verotusarvo määräytyy?

Verotusarvoon vaikuttaa auton bruttohinta lisävarusteineen. Auton kokonaishinta koostuu autoverottomasta ovh-hinnasta lisävarusteineen sekä autoverosta. Auton verotusarvon laskennassa käytetään tilaushetken autoverotonta ovh-hintaa ja ensirekisteröintihetken autoveroa. Mahdolliset saadut alennukset eivät vaikuta auton verotusarvoon.

10. Miten voin tarkistaa tilauksessa olevan verotusarvon?

Me NF Fleetillä pystymme auttamaan sinua tarkistamaan autoliikkeeltä kumpi päästöarvo autollasi on.

NEDC päästöarvo
Lisävarusteista vain osa vaikuttaa auton verotusarvoon, joten vaikutukset auton lopulliseen päästöarvoon ovat olleet marginaalisia. Tilaushetkellä ilmoitettu verotusarvo autollesi on näin ollut hyvin lähellä auton lopullista verotusarvoa. Autoveron määrä lasketaan NEDC päästöarvon perusteella.

WLTP
Lisävarusteiden vaikutus auton päästöihin huomioidaan laajemmin, on auton lopullinen verotusarvo selvillä vasta kun auto valmistuu ja saa CoC todistuksen (vaatimustenmukaisuustodistus) jolloin autoon on asennettu myös kaikki lisävarusteet. Autoveron määrä lasketaan WLTP päästöarvon perusteella. Osalla automerkeistä on jo nyt käytössä omat laskurit joilla nämä päästövaikutukset pystytään huomioimaan tilaushetkellä jo tarkemmin.

11. Mistä voin tarkistaa nykyisen autoni verotusarvon?

Jos sinulla on työsuhdeauto meidän kautta, voit tarkistaa nykyisen autosi verotusarvon My Nordea Fleet -portaalista tai ottamalla yhteyttä yrityksesi omaan NF Fleetin yhteyshenkilöön.

12. Miten NF Fleet on itse reagoinut oman autopolitiikan osalta WLTP:n tuomiin muutoksiin?

Me nostimme suoraan päästörajojamme 22 %, jottei autopolitiikkamme heikkenisi henkilöstönäkökulmasta vain johtuen uudesta päästömittaustavasta. Lisäksi seuraamme jatkuvasti uusien autojen teknologian ja päästöjen kehittymistä, jonka perusteella tulemme päivittämään autopolitiikkaamme tulevaisuudessakin ympäristöystävällisempään suuntaan.

Tervetuloa NF Fleetin asiakkaaksi. Ota yhteyttä 010 404 505