Sähköllä kulkevien työsuhdeautojen verotusmuutokset 1.1.2021 alkaen

Sähköllä kulkevien työsuhdeautojen verotusmuutokset 1.1.2021 alkaen

Hallituksen esittämä tuloverolain muutos on hyväksytty ja työsuhdeautojen verotukseen on tulossa muutoksia 1.1.2021 alkaen. Olemme kiteyttäneet tähän artikkeliin olennaisimmat muutokset. Kyseiset muutokset koskevat ainoastaan sähköisten työsuhdeautojen verotusta, verotusarvojen pysyessä muilta osin ennallaan.

Täyssähköisten työsuhdeautojen verotusarvo alenee

Täyssähköisten työsuhdeautojen verotusarvo alenee 170 eurolla kuukaudessa vuosien 2021-2025 ajaksi. Muutos koskee sekä vapaan autoedun- että käyttöedun täyssähköisiä työsuhdeautoja, jotka on ensirekisteröity Suomeen uutena joko vuoden 2020 aikana tai sen jälkeen.

Vapaassa autoedussa perusarvoon lisättävästä käyttökustannusten osuudesta vähennetään edelleen täyssähköautoilla 0,08 euroa kilometriltä tai 120 euroa kuukaudessa, jolloin vapaan autoedun täyssähköauton veroetuus on yhteensä 290 euroa kuukaudessa.

Täyssähköautojen ja hybridien lataukset työpaikalla ja julkisissa latauspisteissä verovapaiksi

Työnantajan maksama auton lataaminen työpaikalla tai julkisissa latauspisteissä tulee verovapaaksi vuosien 2021–2025 ajalle. Etu koskee sekä täyssähköautoja että ladattavia hybridejä. Laki mahdollistaa etuuden antamisen kaikille työntekijöille, mutta se ei ole  pakollinen työnantajalle. Edun tarkoituksena on kannustaa ladattavien hybridiautojen ja käyttöetuautojen käyttäjiä ajamaan enemmän sähköllä.

Kotilatauslaitteisiin verohelpotuksia

Työnantajan kustantaman kotilatauslaitteen katsotaan jatkossa kuuluvan auton verollisiin lisävarusteisiin. Kotilatauslaitteen verotusmuutos koskee työsuhdekäytössä olevia täyssähköautoja sekä ladattavia hybridejä. Kotilatauslaitteen käsittely sopimuskauden päätyttyä sekä asennuskustannusten käsittely odottaa vielä tarkempia ohjeita verottajalta. Työntekijän vastuulle jää kotilatauslaitteen asennusmahdollisuuden selvittäminen oman taloyhtiön kanssa.

Mikäli latauslaite hankitaan suoraan työntekijän omistukseen, latauslaitteen käypä arvo lasketaan kokonaisuudessaan palkansaajan veronalaiseksi palkkatuloksi laitteiston asennushetkellä. Latauslaitteen käypä arvo on yhtä kuin laitteen hankintamenon ja asennuskustannusten yhteissumma.

Jos työntekijän kotilatauslaite säilyy työnantajan omistuksessa, veronalaisen edun vuotuinen määrä voidaan määrittää verottajan erillisen ohjeen mukaisesti. Latauslaitteen käyttöaikana voidaan tällöin pitää työnantajan arvioimaa laitteiston poistoaikaa, mutta maksimissaan se on 10 vuotta.

Voit laskea vuoden 2021 autoetusi helposti NF Fleetin verotusarvolaskurin avulla.

Tervetuloa NF Fleetin asiakkaaksi. Ota yhteyttä 010 404 505