Axus Finlandille hopeasija EcoVadis-vastuullisuusarvioinnissa

Axus Finland on saanut hopeamitalin kansainvälisessä EcoVadis-arvioinnissa joulukuussa 2020. NF Fleet on osa Axus Finland -konsernia ja teemme jatkuvasti töitä edistääksemme vastuullisia toimintatapoja liiketoimintamme eri osa-alueilla. Tämä hieno tulos EcoVadis-arvioinnissa antaa myös meille NF Fleetissä vahvistuksen siitä, että olemme oikealla tiellä.

EcoVadis tekee globaalisti yritysarviointeja yhteiskunta- ja ympäristövastuullisesta toiminnasta. Se käyttää luokituksissaan menetelmää, jossa yritykset pisteytetään eri yhteiskunta- ja ympäristövastuullisten kriteereiden osalta. Kriteerit on jaettu neljään pääkategoriaan; ympäristö, henkilöstö- ja ihmisoikeudet, eettiset liiketoimintakäytännöt sekä kestävä hankintatoimi. Näiden kriteereiden täyttymistä arvioidaan toimintaohjeiden, toiminnan sekä tulosten näkökulmasta. EcoVadis analysoi jokaisen osa-alueen vahvuudet ja kehityskohteet, joiden pohjalta yritykset saavat selkeät suuntaviivat vastuullisuuden kehitykseen jatkossa.

Axus Finlandin arvioinnissa vahvuuksina nousivat ympäristöön, henkilöstöön ja ihmisoikeuksiin sekä eettisiin liiketoimintakäytäntöihin liittyvät kategoriat. Suurimmat vahvuudet tunnistettiin henkilöstöön liittyvän kategorian toimintatavoissa, jotka vaikuttavat positiivisesti henkilöstötyytyväisyyteen ja työturvallisuuteen. Kehityskohteina tunnistettiin ympäristötekijöiden, kuten energiankulutuksen seuraaminen- ja raportointi sekä kestäviin hankintoihin liittyvät käytännöt. Näitä osa-alueita on ryhdytty kehittämään jo vuoden 2020 loppupuolella muun muassa säännöksiä uudistamalla, ja kehitystyön myötä Axus Finlandin kirkkaana tavoitteena onkin kultamitalin saavuttaminen vuoden 2021 EcoVadis-arvioinnissa.

Vastuullisuus ja sen jatkuva kehittäminen on tärkeä osa NF Fleetin toimintaa. Liityimme muun muassa ensimmäisten joukossa autoalan ja valtion väliseen vapaaehtoiseen Green deal -ilmastosopimukseen, jonka tavoitteena on henkilöautoliikenteen hiilidioksidipäästöjen vähentäminen. Ilmastosopimuksen tavoitteet tukevat liikenteen hiilidioksidipäästöjen vähentämistä, ajoneuvojen energiatehokkuuden parantamista sekä biopolttoaineiden ja muiden vaihtoehtoisten käyttövoimien yleistymistä.

Ympäristöystävällisyys ja päästöjen vähentäminen ovat tärkeitä arvoja myös asiakkaillemme. Me NF Fleetillä haluamme olla mahdollistamassa asiakkaillemme entistäkin ympäristöystävällisempää liikkumista konsultoimalla esimerkiksi autovalinnoissa sekä autopolitiikassa. Kannustamme asiakkaitamme taloudellisempaan ja vähäpäästöisempään autoiluun innovatiivisten leasingpalvelujemme avulla.

Tästä on hyvä jatkaa vastuullista matkaa!

Tervetuloa NF Fleetin asiakkaaksi. Ota yhteyttä 010 404 505