ALD Automotiven ja Nordea Rahoituksen strateginen kumppanuus laajenee

ALD Automotive ja Nordea Rahoitus kertovat lisäävänsä yhteistyötä NF Fleet -brändin alla. Kumppanuuden kautta tarjotaan ratkaisuja pienten ja keskisuurten yritysten sekä henkilöasiakkaiden uudenlaisiin liikkumistarpeisiin Tanskassa, Suomessa, Norjassa ja Ruotsissa.

Kumppanuuden tavoitteena on kehittää ja laajentaa NF Fleetin kaupallista toimintaa kattamaan Nordea Rahoituksen laaja PK-yritysasiakaspohja aiempaa paremmin kollektiivisten myynti- ja markkinointihankkeiden avulla. Pilottihanke käynnistyy ensin Tanskassa ja laajenee asteittain muihin Pohjoismaihin.

Lisäksi Suomessa ALD Automotive kehittää täysin digitaalista yksityisleasing-palvelua vastatakseen kasvavaan verkkopalveluiden kysyntään. Palvelu tulee olemaan Nordea Pankin henkilöasiakkaiden sekä Nordea Rahoituksen autojen jälleenmyyntiverkoston käytettävissä.

Autojen rahoitusmarkkinat ovat muuttuneet nopeasti viime vuosina, minkä seurauksena erityisesti pienyritykset ja yksityishenkilöt etsivät enenevässä määrin erilaisia ulkoistamisratkaisuja ajoneuvon leasing-järjestelyihin. ALD Automotive ja Nordea Rahoitus uskovat, että niiden alueellinen kumppanuus tarjoaa hyvät valmiudet vastata ulkoistamistrendin tuomaan kysyntään, sillä siinä yhdistyvät alueellinen kattavuus, yritysten yhteenlaskettu koko, laaja asiakaspohja sekä asiantuntemuksen ja palveluiden monipuolisuus. Myöhemmin palvelutarjonta tulee kattamaan myös muita innovatiivisia liikkuvuusratkaisuja, kuten yhteisautoilun.

”Erinomainen yhteistyö Pohjois-Euroopan suurimman rahoitusyhtiön ja maailman johtavan autokannanhallinta- ja leasing-palveluiden tarjoajan välillä mahdollistaa sen, että voimme tarjota korkealaatuisia liikkuvuusratkaisuja kaikkialla Pohjoismaissa”, ALD Automotiven Pohjoismaista vastaava johtaja Guillaume de Leobardy sanoo. ”Odotamme innolla, että pääsemme laajentamaan palveluidemme kattavuutta sekä palveluvalikoimaa yhdessä Nordea Rahoituksen kanssa. Samalla takaamme asiakkaillemme alan parhaimmat liikkuvuuspalvelut nopeasti muuttuvassa toimintaympäristössä.”

Tervetuloa NF Fleetin asiakkaaksi. Ota yhteyttä 010 404 505